Oğlak Burcu Zekası

Oğlak Burcu Zekası

Zekidirler. İradeleri güçlüdür. Çıkarları ön plandadır. Genel olarak mevki, para ve başarıyı düşünürler. Onlarda ki bu hırs daha çocukluk çağında ortaya çıkar. Onları yönlendiren, ilerlemesini sağlayan da güçlü iradeleridir.

Bilgiye karşı istekleri vardır. Deney ve tecrübelerinden de bilgelik kazanırlar. Bazen sadece beklerler. Bu sükûnetlerini hızlı çalışmalarıyla telâfi ederler.

Oğlak Burcu Zekası